.
.

12.07.2009

Actos 15 mg 28 tablet

Kısıtlamalar
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.
Oral antidiyabetik.

Dozaj
Yetişkinde 15-30mg/gün (max 45mg).

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
Klas 3-4 kalp yetmezlikleri, aşırı duyarlılık.

Etkileşim
CYP 450, 3A4, CYP2C8 ile ilişkili ilaçlar.

Sık görülen yan etkiler
ÜSYE, baş ağrısı, miyalji.

0 yorum: