.
.

10.06.2009

Zolpidem Tartrate 10mg Tablet

Zolpidem yeni bir hipnotik olup benzodiazepinler gibi GABA benzodiazepin kompleksine etki eder, ancak kendisi benzodiazepin değildir. Zolpidem ancak bir hipnotik olarak endike olabilir. Benzodiazepinlerde yaygın olan kas gevşetici etki zolpidem’de azdır.

Şu anda zolpidemin tek indikasyonu bir hipnotik olaraktır. Yan etki olarak kusma ve disforik reaksiyonlar bildirilmiştir. Her ne kadar tolerans ve bağımlılık gösterilmiş veya bildirilmemişsede bu ilacın sınırlı denenmişliğine bağlı olabilir. Zolpidemi alan hastalar tehlikeli makineler kullanırken veya araba sürerken olabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidirler. Zolpidem anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emziren annelerde kontrendikedir.

Zolpidem, Uykuyu başlatma amacıyla kullanılır. 10 mg dozunda kullanılır. Yarılanma ömrü 2 saat olup artık rebound etkileri yoktur.

Uykusuzluk ilaç tedavisinde hipnotik etkili ilaçların kısa süre ve düşük dozda kullanımı önerilmektedir, bir çok hasta için 2 ya da 3 gece kullandıktan sonra kesmesi önerilebilir. Bu kullanım şekli iki üç kez tekrarlanabilir. Uzun süre devam eden kronik insomnilerde diğer önlemler üzerinde durulmalıdır.

1 yorum:

where to buy zolpidem dedi ki...

I was on it for a little while, but was also on many others meds and wanted to be med free, ... so I got off of everything including that. Then I lost my health insurance and now need it the most!